News archive

20. 5. 2019 Digitized archival materials from the period of witch trials in the 17th century in Šumperk were published!

Státní okresní archiv Šumperk nově zpřístupnil digitální snímky archiválií z fondu Archiv města Šumperk, které se týkají čarodějnických procesů v 17. století na Šumpersku.
( Permalink 1, Permalink 2 ).

26. 4. 2019 Documentary edition of the archival fond Eduard Richter (NAD 360)

Added a history of so called Moravian Enclaves in Silesia (Osoblaha/Hotzenplotz/Osobłoga part) by historian Eduard Richter. Each handwritten volume is attached as a PDF file (free to download) to corresponding inventory number 1-7. (Searchlink).

24. 4. 2019 Updated version of the DIGITAL ARCHIVE of the Regional Archives in Opava!

Zemský archiv v Opavě v minulém měsíci úspěšně dokončil přechod na novou pořádací aplikaci, která umožňuje archivářům pracovat dle nových Základních pravidel pro zpracování archiválií. Tato zásadní změna si vyžádala i některé nutné úpravy Digitálního archivu. Po celou předchozí dobu však rovněž probíhal nepřetržitý vývoj nové verze Digitálního archivu, řešící zavedení nových funkcí i opravy všech dosud známých chyb.
Dnešním dnem tedy uvádíme do plného provozu aktualizovanou verzi aplikace Digitální archiv Zemského archivu v Opavě a v následujícím stručném přehledu představujeme alespoň nejzásadnější novinky, změny a opravy, které nová verze obsahuje:

● Přesunutí výběrového pole URČENÍ MÍSTA
Z důvodu budoucího napojení všech databází na vyhledávání dle geografických přístupových bodů (podobně jako lze již nyní vyhledávat v databázi Sčítací operáty) bylo pole pro vyhledávání podle lokalit přesunuto do oddílu Specifického výběru. Toto pole tedy naleznete vždy jen při aktivaci pouze jedné z databází a prohledává - v závislosti na typu databáze - vždy konkrétní místopisné údaje v záznamech.

● Přesunutí funkce ULOŽIT VÝBĚR
Pro snazší dostupnost a jednodušší manipulaci bylo tlačítko s funkcí pro Uložení výběru přesunuto z dosavadního umístění ve Statistikách databází a archivů přímo do záhlaví záložky Nalezené záznamy. Tímto způsobem si tedy můžete kdykoliv výběrové podmínky svého hledání (v nejrůznějších kombinacích) rychle a snadno uložit v podobě odkazu - tzv. searchlinku. Tyto odkazy si pak můžete umístit např. do oblíbených záložek svého prohlížeče, odesílat mailem, organizovat ve složkách, libovolně kopírovat nebo sdílet apod. Je to způsob, jak se kdykoliv jednoduše a rychle vrátit k záznamům, které vás zajímají; k hledaným výrazům a podmínkám, které často používáte. Bez toho, aniž byste museli všechny parametry znovu a opakovaně nastavovat... (Poznámka: Vzhledem k možným budoucím změnám obsahu výběrových polí nejsme schopni garantovat trvalou platnost těchto searchlinků! Nejedná se tedy o trvale platné odkazy jako je tomu u tzv. permalinků na jednotlivé záznamy či skeny v Digitálním archivu.)

● Odstranění ovládacího panelu FILTRY
Po zkušenostech uživatelů jsme přistoupili k odstranění tohoto panelu z důvodu nadbytečnosti.

● Přesunutí funkce ŘAZENÍ ZÁZNAMŮ
Funkci Řazení záznamů naleznete nyní přímo v záhlaví záložky Nalezené záznamy. Po výběru typu kritérií pro seřazení je možno kliknutím na ikonu příslušné šipky určit jeho vzestupnou nebo sestupnou orientaci.● Nová funkce: ZDROJ PRO CITACI ZÁZNAMU
V režimu zobrazení kompletního záznamu nyní naleznete (v pravém ovládacím pruhu) vždy ikonu s funkcí generující zdroj pro citaci daného záznamu. Poznámka: Upozorňujeme, že vzhledem k různorodosti dat se nejedná o definitivní podobu citace splňující jakékoliv citační normy! Ve skutečnosti jde o zdroj pro citaci, který si ve výsledku můžete upravit dle vlastních požadavků a potřeb.

● Nová záložka ARCHIV ZPRÁV
Byla doplněna nová záložka pod názvem Archiv zpráv, kde vždy naleznete veškeré publikované zprávy a informace. Součástí archivu zpráv je rovněž tabulka s historií aktualizací Digitálního archivu.

● Změna zobrazení SOUVISEJÍCÍCH ZÁZNAMŮ
Z důvodu zvýšení rychlosti odezvy aplikace jsme omezili výchozí počet zobrazovaných Souvisejících záznamů na maximálně 50. V případě, že Souvisejících záznamů k právě prohlíženému záznamu existuje více - zobrazí se pod ovládacím panelem tlačítko Všechny relevantní záznamy. Teprve po jeho stisknutí bude načteno kompletní množství všech existujících Souvisejících záznamů, nyní již bez ohledu na jejich celkový počet.● Nová funkce: PŘEHLED ZMĚN
V patičce aplikace, přímo vedle údaje o datu poslední aktualizace, naleznete vždy odkaz na tzv. Přehled změn. Tímto odkazem se přepnete na zobrazení tabulky (v Archivu zpráv), ve které můžete libovolně prohlížet jednotlivé výpisy generované po každé z aktualizací dat. Po pravidelné, každotýdenní aktualizaci Digitálního archivu budou vždy vygenerovány dva soubory: nové záznamy + aktualizované záznamy. V těchto souborech naleznete přehled a přesné počty, které záznamy byly od poslední aktualizace v jednotlivých databázích přidány nebo které byly nějakým způsobem aktualizovány. Přehledy obsahují informace z kterého archivu daný záznam pochází, z které databáze a základní identifikační popis v podobě přímého odkazu na daný záznam.
(Poznámka: Některé záznamy se mohou vyskytnout v obou přehledech: pak to znamená, že tento záznam ve sledovaném období nejen vznikl, ale byl ještě i nějakým způsobem pozměněn, tedy aktualizován.)
Upozornění: První vygenerované přehledy po spuštění aktualizované verze Digitálního archivu (tedy ze dne 24.4.2019) neobsahují všechny změny od posledního stavu veřejně přístupných dat v DA (4.2.2019)!● Změny v prohlížecím modulu ZOOMIFY
1/ Možnost listování nebo přesunu na konkrétní sken z celkového počtu byl změněn na rolovací pole
2/ Byla doplněna funkce OTÁČENÍ skenu
3/ Byla doplněna funkce MĚŘÍTKO. Tato funkce se zobrazí jen u skenů některých typů archiválií (např. Mapy a plány, Listiny, Matriky, Kroniky, Pečetě, Pečetidla) a pouze v případě, že daný sken obsahuje informaci o DPI. Zároveň upozorňujeme, že vzhledem k technickým možnostem generuje tato funkce jen orientační informace a nejedná se tedy o naprosto přesné údaje!
4/ Byl doplněn odkaz na samostatnou NÁPOVĚDU pro prohlížecí modul Zoomify

● Z dalšího množství změn a oprav vybíráme:
- databáze PEČETĚ byla přejmenována na OTISKY TYPÁŘŮ
- databáze PEČETIDLA byla přejmenována na TYPÁŘE
- v režimu Listování v pomůcce bylo hledání rozšířeno o možnost zvolit logické funkce a rovněž hledat podle konkrétního čísla evidenční jednotky
- v režimu Listování operátem byl navigátor doplněn o možnost rychlého přepnutí do operátů z jiného okresu

= opraveno vyhledávání MATRIK podle signatur (při zadávání již není brán zřetel na přesné použití pomlčky nebo mezery...)
= opraveno vyhledávání podle URČENÍ ČASU
= opraveno vyhledávání podle typu SPOLKŮ
= opraveno stránkování v KOŠÍKU (umožněn výběr více než 10 záznamů...)
= databáze INVENTÁRNÍ ZÁZNAMY byla doplněna o možnost příloh jiných formátů
= implementována nová verze vyhlédávače
= změna barevného schématu prostředí (s ohledem na zpřehlednění a zjednodušení orientace v aplikaci)

● Poznámka:
○ V databázi Fotografických (obrazových) dokumentů nyní chybí veškeré záznamy grafických listů a kreseb. Důvodem je jejich vyčlenění s ohledem na plánované zveřejnění dvou nových, samostatných databází: GRAFICKÉ LISTY a PLAKÁTY. Tyto záznamy budou po jejich uvedení znovu plně dostupné.

○ Vekeré zde uvedené změny budou v nejbližší době zapracovány do stávající NÁPOVĚDY Digitálního archivu tak, aby byla opět zcela aktuální.

10. 9. 2018 69 scans of original glass negatives from the Leo Beer photo studio in Karvinná were published.

All glass negatives from the Leo Beer photo studio can be found under this link.

7. 12. 2017 Added scans of 43 Parish registers! (PDF)
10. 11. 2017 The Digital Archive of the Regional Archives in Opava has been supplemented with a brand new COMPLETE HELP!

The COMPLETE HELP has been newly added to the Digital Archive, which you can always find in the top right corner of the application, under the tab with the question mark symbol:

2. 10. 2017 Charters (3866 scans) and books (42172 scans) of the Silesian Aristocracy Archives were just published!!! (More here)
5. 9. 2017 A register of places was added to database Public Censuses. It always contains a list of persons and a house numbers. (here)
31. 8. 2017 The Digital Archives application now runs in a full operation. (More information here)
8. 6. 2017 The Regional Archives in Opava added a brand new database to the Digital Archives: CENSUSES!
1. 12. 2016 SDA Šumperk published School registers: over 19 000 records + 600 000 dig.attach
10. 10. 2016 SDA Opava published 807 newly digitized theater posters from the Archival fond: Městské divadlo Opava
1. 8. 2016 The Regional Archives in Opava published 150 newly digitized SEAL MATRICES
1. 8. 2016 SDA Přerov published newly digitized CHRONICLE municipalities: Hustopeče nad Bečvou, Jindřichov, Kanovsko a Klokočí.
27. 6. 2016 The Regional Archives in Opava published 11 newly digitized Parish Registers (PDF)
7. 6. 2016 The Regional Archives in Opava, Olomouc Branch published 326 newly digitized CHARTERS
6. 6. 2016 The Regional Archives in Opava published 313 newly digitized Parish Registers (new list PDF / 15-06-2016)
26. 5. 2016 Follow the Regional Archives in Opava on Facebook!
6. 5. 2016 The Regional Archives in Opava added a new database: School registers!
6. 5. 2016 The Regional Archives in Opava launched the DIGITAL ARCHIVES in a test mode!
up

HISTORY of Digital Archive Updates

Click on the header to change the order in the table.

Inventory name From To Type of change Number of records
nove_zaznamy_20190915.xml 2019-09-11 2019-09-15 nove 54
nove_zaznamy_20190911.xml 2019-09-01 2019-09-11 nove 55
nove_zaznamy_20190901.xml 2019-08-25 2019-09-01 nove 51
nove_zaznamy_20190825.xml 2019-08-18 2019-08-25 nove 223
nove_zaznamy_20190818.xml 2019-08-11 2019-08-18 nove 55
nove_zaznamy_20190811.xml 2019-08-04 2019-08-11 nove 24
nove_zaznamy_20190804.xml 2019-07-28 2019-08-04 nove 22
nove_zaznamy_20190728.xml 2019-07-14 2019-07-28 nove 57
nove_zaznamy_20190714.xml 2019-07-08 2019-07-14 nove 71
nove_zaznamy_20190708.xml 2019-07-01 2019-07-08 nove 39
nove_zaznamy_20190701.xml 2019-06-24 2019-07-01 nove 42
nove_zaznamy_20190624.xml 2019-06-17 2019-06-24 nove 114
nove_zaznamy_20190617.xml 2019-06-10 2019-06-17 nove 25
nove_zaznamy_20190610.xml 2019-06-03 2019-06-10 nove 27
nove_zaznamy_20190603.xml 2019-05-27 2019-06-03 nove 74
nove_zaznamy_20190527.xml 2019-05-20 2019-05-27 nove 19
nove_zaznamy_20190520.xml 2019-05-13 2019-05-20 nove 24
nove_zaznamy_20190513.xml 2019-05-06 2019-05-13 nove 50
nove_zaznamy_20190506.xml 2019-04-30 2019-05-06 nove 21
nove_zaznamy_20190430.xml 2019-04-24 2019-04-30 nove 0
nove_zaznamy_20190424.xml 2019-04-10 2019-04-24 nove 25
aktualizovane_zaznamy_20190915.xml 2019-09-11 2019-09-15 aktualizovane 786
aktualizovane_zaznamy_20190911.xml 2019-09-01 2019-09-11 aktualizovane 1225
aktualizovane_zaznamy_20190901.xml 2019-08-25 2019-09-01 aktualizovane 3676
aktualizovane_zaznamy_20190825.xml 2019-08-18 2019-08-25 aktualizovane 38
aktualizovane_zaznamy_20190818.xml 2019-08-11 2019-08-18 aktualizovane 139
aktualizovane_zaznamy_20190811.xml 2019-08-04 2019-08-11 aktualizovane 322
aktualizovane_zaznamy_20190804.xml 2019-07-28 2019-08-04 aktualizovane 426
aktualizovane_zaznamy_20190728.xml 2019-07-14 2019-07-28 aktualizovane 662
aktualizovane_zaznamy_20190714.xml 2019-07-08 2019-07-14 aktualizovane 131
aktualizovane_zaznamy_20190708.xml 2019-07-01 2019-07-08 aktualizovane 145
aktualizovane_zaznamy_20190701.xml 2019-06-24 2019-07-01 aktualizovane 113
aktualizovane_zaznamy_20190624.xml 2019-06-17 2019-06-24 aktualizovane 255
aktualizovane_zaznamy_20190617.xml 2019-06-10 2019-06-17 aktualizovane 798
aktualizovane_zaznamy_20190610.xml 2019-06-03 2019-06-10 aktualizovane 89
aktualizovane_zaznamy_20190603.xml 2019-05-27 2019-06-03 aktualizovane 5821
aktualizovane_zaznamy_20190527.xml 2019-05-20 2019-05-27 aktualizovane 1599
aktualizovane_zaznamy_20190520.xml 2019-05-13 2019-05-20 aktualizovane 13466
aktualizovane_zaznamy_20190513.xml 2019-05-06 2019-05-13 aktualizovane 390
aktualizovane_zaznamy_20190506.xml 2019-04-30 2019-05-06 aktualizovane 168
aktualizovane_zaznamy_20190430.xml 2019-04-24 2019-04-30 aktualizovane 14280
aktualizovane_zaznamy_20190424.xml 2019-04-10 2019-04-24 aktualizovane 32902
up