12 records/page
viewed 1 record

FOND

Regional Archives in Opava
Name of fond:
Královský úřad Opava
Sign:
KrÚ Opava
NAD sheet No.:
14
Date:
(1566) 1742 - 1782
Thematic groups:
Politická správa do roku 1850
Accessibility:
Přístupný
Inventoried:
115.22 m
Processed:
115.22 m
Unprocessed:
0 m
Tematický popis:
Fond je významný zdrojem informací pro dějiny českého Slezska od 16. do 18. století. Z časového hlediska patří k nejstarším částem fondu prameny oddělení 9, obsahující spisy vratislavské Sleské komory k Těšínsku, Opavsku a Krnovsku. Narazíme zde na zprávya o hraničních sporech na slezsko-uherském pomezí, o Valaších a jejich konfliktech s těšínskou komorou, o fortifikačních pracích na Jablunkovsku a o obraně země před vpády z Uher. Spisy 6. oddělení obsahují údaje o nerostném průzkumu ve Slezsku prováděném v 60. letech 18. století a o kutání drahých kovů a železa, o prvním nálezu kamenného uhlí na Ostravsku. V dalších částech registratury úřadu jsou zprávy o počátcích modetní průmyslové textilní výroby, o řemeslech a obchodě, k organizaci lesního hospodářství, regulaci říčních toků, ke stavbám a opravám silnic, k systému poštovnictví a ke zdravotním opatřením při epidemiích. Z oblasti kulturního dění zde nalezneme materiály k rušení církevních řádů a ke správě jejich majetku, k farní organizaci a k postavení nekatolíků před r. 1781 na Těšínsku, k organizaci veřejného školství v 18. století. Ve fondu jsou zastoupeny zprávy o průběhu slezských válek, o povstání poddaných na Těšínsku v 60. letech 18. století a také prameny ke slezským městům a zemské stavovské obci.
Processing Information:
Fond byl uspořádán v letech 1958 - 1959 kolektivem archivářů Státního archivu v Opavě. Inventář k němu vypracoval v r. 1959 PhDr. Stanislav Drkal. K této pomůcce byl dodatečně, v r. 1989 pořízen rejstřík Evou Hájkovou. Revizi uspořádání fondu provedli v letech 2008 - 2009 PhDr. Irena Moravcová a Mgr. Jiří Peterka. Přírůstky k fondu uspořádal a nový inventář sestavil na základě původního inventáře z let 1958 - 1959 Mgr. Jiří Peterka v r. 2013. V r. 2015 zpracoval katalog dokumentů obrazového charakteru - map a plánů v přílohách spisů a hraniční mapy z r. 1742 - Mgr. Jiří Peterka. V katalogu jsou vytištěny barevné reprodukce všech popisovaných archiválií. Tyto digitální reprodukce jsou také obsaženy v databázi map a plánů ZA Opava. Originály map a plánů byly v r. 2015 konzervovány a uloženy do prešpánových sloh. Nedohledáno při GI 2001: i.č. 616, kart. 458; i.č. 734, kart. 530, i.č. 843, kart. 632, i.č. 1094, kart. 741 (spisy). Zapsáno dne 21. 10. 2002. Tyto archiválie dohledány při revizi a reinventarizaci fondu a při GI 2012 již nechyběly. Nedohledáno při GI 2012: inv. č. 297, kart. 173; inv. č. 480, kart. 263; inv. č. 1359, kart. 880 (vše spisy). Zapsáno dne 1. 9. 2013
Place of origin:
Opava (Troppau)
Storage location:
Opava, Sněmovní • Sněmovní 1

Date and Time: 2021-06-21 10:01:47

Nalezené záznamyComplete records

Erzeugt 2021-06-21 10:01:47
Name des ArchivsBestandsHilfsmittelInventarMatrikelnGrundbücherVereineFotographische DokumenteKarten und PläneUrkundenChronikenSiegelPetschafteVideo/AudioVedutenBibliothekKarteienKlassifikationsausweiseSčítací operátyPlakátyGrafické listy
BücherKap. + Eint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagen
Landesarchiv Opava 1 591981878328 642366 05212 8881 081 8665 7592 025 63917 7395872 78018 89911 5152 3241 7334 510244 17824111573383890514939 9344 696600000501423
Landesarchiv Opava, Zweigstelle Olomouc 899635437258 40540 8496 339787 3523 045563 6444 5617214709 0841181 7363 230001 1280002810009 55500000001030
SBA Bruntál mit Sitz in Krnov 1 84668860674 636109 67700457172 734004301 6971 5664 6272141 11968380 395158155841480038429 7121 045855403 2005 14488 37649 260264 85860110
SBA Frýdek-Místek 1 73563754058 039103 1230014780 293007 80913 1413 790731108768525109 0011031022810832142618 5132 8782559 96222 274599 30062 761216 40966042
SBA Jeseník 77524817925 72517 7770015978 731002 1336 0291 8121 4411871 10139236 632853180002478 7450555257 9342 77260 65618945 9840040
SBA Karviná 1 48249849769 62040 38500216 001004 21715 88972395115434276060 8569412261113512318 45412235260 30310 837357 43710 74644 852109107380
SBA Nový Jičín 2 01034933772 16552 78200358235 733003 37811 6951 6268052181 42764678 798121119700020438 5304903126 48821 802621 85429 329308 2510027
SBA Olomouc 3 3801 838729110 0231 254 02000591334 68711673 1564 2231011252 0567 7508015 6402 7192 71751019015615614 06300015 732454 7451 777607 984207241 064
SBA Opava 1 93185348855 38272 0300013245 388002 9092 9007702 7374991 90180694 270310305110006611 4354188595 34213 873392 31141 564222 331806860231
SBA Prostějov 1 86469667898 51145 24100208110 7630025 06322 1489214823490848851 9192021831105420202012 5690179393 99822 913840 67328 710195 9241000
SBA Přerov 2 1381 4031 008126 93428 69500310166 264004 38610 0971 9522772121 27646473 653242233390420232320 7190607402 40823 954772 73937 715404 7900000
SBA Šumperk 1 95960054694 08744 4620026990 525001 3251 5001 706293442 33819429 8523373399381078899 967117945510 23420 523607 3642 249687 1130000
Gesamtsumme21 6109 4266 9231 372 1692 175 09319 2271 869 21811 4563 910 40222 30182657 733108 21834 73714 3137 69526 6705 062635 1945 5234 2894216431 4123432464182 1969 1704 3952 509 869159 8244 795 455264 3002 998 4969969678231 097
Die Gesamtzahl der Einträge2 188 661
Die Gesamtzahl der dig. Beilagen19 060 387