12 records/page
viewed 1 record

FOND

Regional Archives in Opava, Olomouc Branch
Name of fond:
Sbírka matrik Severomoravského kraje
Sign:
Matriky
NAD sheet No.:
165
Date:
1571 - 1949 (1980)
Thematic groups:
Sbírky matrik
Accessibility:
Přístupný
Inventoried:
440.51 m
Processed:
440.51 m
Unprocessed:
0.4 m
Tematický popis:
Sbírka matrik zahrnuje rodné, oddací a úmrtní matriky římskokatolických far z oblasti historického Slezka a přilehlých částí severní, střední a severovýchodní Moravy (Vsetínsko, Novojičínsko, Místecko), od data založení u jednotlivých far do roku 1951. Její součástí jsou také evangelické matriky pro obyvatele luterského a kalvínského vyznání, zaváděné po vydání tolerančního patentu v r. 1781, a civilní matriky tzv. standesamtů, státních matričních institucí v pruském dílu Slezska. Zde jsou k dispozici pro oblast Hlučínska (býv. Ratibořska), připojenou v r. 1920 k Československu. Další součást sbírky tvoří civilní matriky německých matričních úřadů - standesamtů - z let 1939 - 1945. Veřejně přístupné jsou pouze matriční svazky rodných matrik starších 100, oddacích a úmrtních matrik starších 75 let.
Processing Information:
Sbírka matrik je uložena zčásti na opavském (bývalý Ostravský kraj včetně Bruntálska, Jesenicka a Vsetínska), zčásti na olomouckém (bývalý Olomoucký kraj) pracovišti archivu. Obě části sbírky matrik byly uspořádány jednotným systémem na obou pracovištích, a to v letech 1980 - 1983 Pavlem Šrámkem, PhDr. Karlem Müllerem, PhDr. Stanislavem Drkalem a Stanislavem Lapčíkem. Ti rovněž sestavili inventář o 3 svazcích (pro opavskou a olomouckou část sbírky, 1 sv. místního rejstříku). V r. 1991 byly ke sbírce připojeny 3 kartony matričních dokladů, které slouží po zrušení Sbírky matričních dokladů jako ukázka této agendy. V r. 1995 byla stávající sbírka doplněna o sérii matrik a rejstříků německých matričních úřadů - standesamtů - z Těšínska, Šumperska a Olomoucka. Tuto část Sbírky matrik uspořádala v r. 1995 Lucie Šetková. Protože jde o svazky, u nichž podle zákona o matrikách č. 301/2000 Sb. z. nevypršely lhůty k veřejnému nahlížení, slouží posledně jmenovaná pomůcka pouze jako interní, k nahlížení pro správní potřebu. Sbírka matrik byla v r. 1997 doplněna o přírůstky matrik standesamtů z Jesenicka. V r. 1998 bylo k olomoucké části sbírky připojeno 214 nezpracovaných svazků opisů matrik standesamtů (1939 - 1945) z Olomoucka poškozených po povodni 1997. V r. 2001 předaly matriky obecních a městských úřadů další přírůstky rodných, oddacích a úmrtních matrik z let 1656 - 1949 v počtu 1689 svazků (1288 svazků do Opavy a 401 svazků do Olomouce). Tuto část sbírky uspořádaly v l. 2001 - 2002 a inventáře sestavily Ivana Gebauerová (Opavská část) a PhDr. Stanislava Kovářová (Olomoucká část). Veškeré samostatné svazky židovských matrik byly delimitovány do SÚA Praha. V r. 2005 byly k fondu připojeny a do inventáře jako dodatky doplněny 2 svazky matrik nalezené na Římskokatolickém farním úřadu ve Fulneku a předané prostřednictvím Státního okresního archivu Nový Jičín. Další 4 svazky dodatků byly delimitovány v r. 2006 ze Státního okresního archivu ve Vsetíně, kde byly vyčleněny z fondu Farní úřad Lešná a 1 svazek z fondu Farní úřad Rožnov pod Radhoštěm. V r. 2007 byl do sbírky dořazen 1 svazek matriky vedené duchovní správou Jablunkovských šancí delimitovaný z Muzea Těšínska v Českém Těšíně. V r. 2010 byl zaznamenán přírůstek úmrtní matriky (inv. č. 11354, sign. Kr XIII 21) delimitací ze Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnověa přírůstek 3 dalších svazků. V témže roce byly do fondu dořazeny matriky standesamtů delimitované Státním okresním archiv v Bruntále se sídlem v Krnově a Státním okresním archivem v Novém Jičíně. Průběžné přírůstky po skartačním řízení z úřadů měst a obcí jsou zaznamenány souhrnně, vždy pod jedním přírůstkovým číslem. V r. 2011 delimitoval Státní okresní archiv Jeseník nalezené torzo rodné matriky ř. k. fary Hynčice. V r. 2012 získána koupí rodná matrika Československé církve pro Ostravu - Radvanice (opis, 1906 - 1919). V r. 2013 doplněno 10 svazků matrik předaných Římskokatolickou farností Ludgeřovice. V r. 2013 byly Státním okresním archivem Bruntál se sídlem v Krnově delimitováno 8 svazků matrik vyčleněných z fondů farních úřadů (Třemešná, Linhartovy, Mezina, Slezské Rudoltice) a doplněny do sbírky. V r. 2014 byla sbírka doplněna o nejstarší oddací matriku Opavy z let 1601 - 1627 předanou do archivu Římskokatolickoiu farností Panny Marie v Opavě a o index k rodné matrice farnosti Dobrá delimitovaný ze Státního okresního archivu ve Frýdku - Místku, kde byl vyčleněn při pořádání fondu Farní úřad Dobrá (NAD č. 65). V r. 2014 byly ke sbírce připojeny 3 svazky matrik předané Římskokatolickou farností v Dolním Benešově. V r. 2015 byl vyhotoven soupis matrik německých civilních matričních úřadů (tzv. Standesamtů). Při této příležitosti byly 2 knihy správně určeny jako účetní a delimitovány do SOkA Karviná, nalezeny byly také 4 neevidované pomocné knihy (sešity) a 1 složka aktového materiálu, které byly předány do SOkA Nový Jičín a Šumperk. V r. 2015 bylo ze Státního okresního archivu v Přerově převzato 7 svazků vojenských matrik a indexů k matrikám vyčleněných z fondů farních úřadů, 2 vojenské matriky byly převzaty z Archivu města Ostravy. Ze Státního okresního archivu Frýdek-Místek bylo převzato 12 matrik, ze Státního okresního archivu Karviná 4 indexy vyčleněné z fondů farních úřadů. V r. 2017 byl ze SOkA Nový Jičín převzat 1 index k novojičínským matrikám z let 1845-1925. V r. 2018 delimitovány Státním okresním archivem Nový Jičín 4 matriky obce Vrchy. Sbírka je průběžně doplňována o další přírůstky matrik, přebírané do archivu na základě zákona o matrikách z jednotlivých matričních oddělení obcí a měst, a také originály matrik vyčleněné při pořádání archivů far ve státních okresních archivech. Přírůstky jsou postupně evidovány v elektronické databázi a digitalizovány. Sbírka je celkově v dobrém fyzickém stavu, jednotlivé poškozené kusy se postupně a průběžně konzervují. Nedohledáno při GI 2001: i.č. 529, sign. Br IV 24 (rejstřík k matrikám). Zapsáno dne 22. 10. 2002. Nedohledáno při GI 2012: i. č. 8959, i. č. 10841, i. č. 10952, i. č. 9410 (celkem 4 úřední knihy). Zapsáno 30. 12. 2013.
Place of origin:
Slezsko (Schlesien, Śląsk)
Morava východní (Moravia, Eastern)
Morava střední (Moravia, Central)
Morava severní (Moravskoslezský kraj, Severomoravský kraj)
Severomoravský kraj
Storage location:
Opava, Sněmovní • Sněmovní 1
Olomouc

Date and Time: 2020-10-19 03:57:54

Nalezené záznamyComplete records

Erzeugt 2020-10-19 03:57:54
Name des ArchivsBestandsHilfsmittelInventarMatrikelnGrundbücherVereineFotographische DokumenteKarten und PläneUrkundenChronikenSiegelPetschafteVideo/AudioVedutenBibliothekKarteienKlassifikationsausweiseSčítací operátyPlakátyGrafické listy
BücherKap. + Eint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagen
Landesarchiv Opava 1 590979743285 226352 05312 8861 075 8635 7522 023 23817 73958787418 71011 3822 0811 7364 460002401503243890494939 6574 61300000010822
Landesarchiv Opava, Zweigstelle Olomouc 898633436258 13318 8926 337780 0393 045563 6144 561722209 0816338813001 1280002810009 55500000000000
SBA Bruntál mit Sitz in Krnov 1 83868457769 854108 87900457172 734003801 6221 3674 1672141 11963077 844158155831480038429 3691 045731400 9595 14387 81449 260264 85860110
SBA Frýdek-Místek 1 73563753657 792103 1220014780 293007 80913 1413 782694108768522108 3971031022810832142619 0892 8782559 96222 274599 30059 173216 4090022
SBA Jeseník 77224317023 52917 5000015978 731002 1095 6541 7881 4311871 09538936 242853180002478 6770555257 9342 77260 65618945 9840040
SBA Karviná 1 47549649263 89639 82000216 001004 15812 57671594615334276057 8429412261113502325 06912231260 30310 837357 4375 25344 8242926380
SBA Nový Jičín 2 01134432671 22449 58100358235 733003 36511 1271 5524622161 30963376 658116110300019458 6544902126 48821 802621 85423 322307 9250027
SBA Olomouc 3 3691 834728110 3781 241 80600591334 68611673 1534 2231011252 0237 3926815 3242 7192 71751019015615614 06300015 732454 7451 777607 984007241 064
SBA Opava 1 92884948252 29667 7410013245 388002 8852 0257522 7284991 90164092 564309304110006611 3374188595 34213 873392 31141 293235 711805860231
SBA Prostějov 1 85969566981 35044 61100208110 7630022 56018 9459214823490849539 0862021831105420202013 5130179393 99822 696835 82628 710195 9230000
SBA Přerov 2 1371 391983125 32421 90000310166 264004 36210 0571 9292772121 27646373 653242233390420232322 1760607402 40823 954772 73937 715405 0970000
SBA Šumperk 1 95759654493 68044 1490026990 525001 0711 1701 589293442 33816220 4543373399380078899 6280944510 23319 980607 3642 249687 1130000
Gesamtsumme21 5699 3816 6861 292 6822 110 05419 2231 855 90211 4493 907 97022 30182652 74899 25034 13013 0946 26423 7214 762598 0645 5174 2684096291 4112429466190 7878 9704 2592 507 627159 0634 790 046248 9413 011 8288418868121 096
Die Gesamtzahl der Einträge2 093 664
Die Gesamtzahl der dig. Beilagen18 934 699