12 records/page
viewed 1 record

FOND

Regional Archives in Opava, Olomouc Branch
Name of fond:
Sbírka matrik Severomoravského kraje
Sign:
Matriky
NAD sheet No.:
165
Date:
1571 - 1949 (1980)
Thematic groups:
Sbírky matrik
Accessibility:
Přístupný
Inventoried:
440.51 m
Processed:
440.51 m
Unprocessed:
0.4 m
Tematický popis:
Sbírka matrik zahrnuje rodné, oddací a úmrtní matriky římskokatolických far z oblasti historického Slezka a přilehlých částí severní, střední a severovýchodní Moravy (Vsetínsko, Novojičínsko, Místecko), od data založení u jednotlivých far do roku 1951. Její součástí jsou také evangelické matriky pro obyvatele luterského a kalvínského vyznání, zaváděné po vydání tolerančního patentu v r. 1781, a civilní matriky tzv. standesamtů, státních matričních institucí v pruském dílu Slezska. Zde jsou k dispozici pro oblast Hlučínska (býv. Ratibořska), připojenou v r. 1920 k Československu. Další součást sbírky tvoří civilní matriky německých matričních úřadů - standesamtů - z let 1939 - 1945. Veřejně přístupné jsou pouze matriční svazky rodných matrik starších 100, oddacích a úmrtních matrik starších 75 let.
Processing Information:
Sbírka matrik je uložena zčásti na opavském (bývalý Ostravský kraj včetně Bruntálska, Jesenicka a Vsetínska), zčásti na olomouckém (bývalý Olomoucký kraj) pracovišti archivu. Obě části sbírky matrik byly uspořádány jednotným systémem na obou pracovištích, a to v letech 1980 - 1983 Pavlem Šrámkem, PhDr. Karlem Müllerem, PhDr. Stanislavem Drkalem a Stanislavem Lapčíkem. Ti rovněž sestavili inventář o 3 svazcích (pro opavskou a olomouckou část sbírky, 1 sv. místního rejstříku). V r. 1991 byly ke sbírce připojeny 3 kartony matričních dokladů, které slouží po zrušení Sbírky matričních dokladů jako ukázka této agendy. V r. 1995 byla stávající sbírka doplněna o sérii matrik a rejstříků německých matričních úřadů - standesamtů - z Těšínska, Šumperska a Olomoucka. Tuto část Sbírky matrik uspořádala v r. 1995 Lucie Šetková. Protože jde o svazky, u nichž podle zákona o matrikách č. 301/2000 Sb. z. nevypršely lhůty k veřejnému nahlížení, slouží posledně jmenovaná pomůcka pouze jako interní, k nahlížení pro správní potřebu. Sbírka matrik byla v r. 1997 doplněna o přírůstky matrik standesamtů z Jesenicka. V r. 1998 bylo k olomoucké části sbírky připojeno 214 nezpracovaných svazků opisů matrik standesamtů (1939 - 1945) z Olomoucka poškozených po povodni 1997. V r. 2001 předaly matriky obecních a městských úřadů další přírůstky rodných, oddacích a úmrtních matrik z let 1656 - 1949 v počtu 1689 svazků (1288 svazků do Opavy a 401 svazků do Olomouce). Tuto část sbírky uspořádaly v l. 2001 - 2002 a inventáře sestavily Ivana Gebauerová (Opavská část) a PhDr. Stanislava Kovářová (Olomoucká část). Veškeré samostatné svazky židovských matrik byly delimitovány do SÚA Praha. V r. 2005 byly k fondu připojeny a do inventáře jako dodatky doplněny 2 svazky matrik nalezené na Římskokatolickém farním úřadu ve Fulneku a předané prostřednictvím Státního okresního archivu Nový Jičín. Další 4 svazky dodatků byly delimitovány v r. 2006 ze Státního okresního archivu ve Vsetíně, kde byly vyčleněny z fondu Farní úřad Lešná a 1 svazek z fondu Farní úřad Rožnov pod Radhoštěm. V r. 2007 byl do sbírky dořazen 1 svazek matriky vedené duchovní správou Jablunkovských šancí delimitovaný z Muzea Těšínska v Českém Těšíně. V r. 2010 byl zaznamenán přírůstek úmrtní matriky (inv. č. 11354, sign. Kr XIII 21) delimitací ze Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnověa přírůstek 3 dalších svazků. V témže roce byly do fondu dořazeny matriky standesamtů delimitované Státním okresním archiv v Bruntále se sídlem v Krnově a Státním okresním archivem v Novém Jičíně. Průběžné přírůstky po skartačním řízení z úřadů měst a obcí jsou zaznamenány souhrnně, vždy pod jedním přírůstkovým číslem. V r. 2011 delimitoval Státní okresní archiv Jeseník nalezené torzo rodné matriky ř. k. fary Hynčice. V r. 2012 získána koupí rodná matrika Československé církve pro Ostravu - Radvanice (opis, 1906 - 1919). V r. 2013 doplněno 10 svazků matrik předaných Římskokatolickou farností Ludgeřovice. V r. 2013 byly Státním okresním archivem Bruntál se sídlem v Krnově delimitováno 8 svazků matrik vyčleněných z fondů farních úřadů (Třemešná, Linhartovy, Mezina, Slezské Rudoltice) a doplněny do sbírky. V r. 2014 byla sbírka doplněna o nejstarší oddací matriku Opavy z let 1601 - 1627 předanou do archivu Římskokatolickoiu farností Panny Marie v Opavě a o index k rodné matrice farnosti Dobrá delimitovaný ze Státního okresního archivu ve Frýdku - Místku, kde byl vyčleněn při pořádání fondu Farní úřad Dobrá (NAD č. 65). V r. 2014 byly ke sbírce připojeny 3 svazky matrik předané Římskokatolickou farností v Dolním Benešově. V r. 2015 byl vyhotoven soupis matrik německých civilních matričních úřadů (tzv. Standesamtů). Při této příležitosti byly 2 knihy správně určeny jako účetní a delimitovány do SOkA Karviná, nalezeny byly také 4 neevidované pomocné knihy (sešity) a 1 složka aktového materiálu, které byly předány do SOkA Nový Jičín a Šumperk. V r. 2015 bylo ze Státního okresního archivu v Přerově převzato 7 svazků vojenských matrik a indexů k matrikám vyčleněných z fondů farních úřadů, 2 vojenské matriky byly převzaty z Archivu města Ostravy. Ze Státního okresního archivu Frýdek-Místek bylo převzato 12 matrik, ze Státního okresního archivu Karviná 4 indexy vyčleněné z fondů farních úřadů. V r. 2017 byl ze SOkA Nový Jičín převzat 1 index k novojičínským matrikám z let 1845-1925. V r. 2018 delimitovány Státním okresním archivem Nový Jičín 4 matriky obce Vrchy. Sbírka je průběžně doplňována o další přírůstky matrik, přebírané do archivu na základě zákona o matrikách z jednotlivých matričních oddělení obcí a měst, a také originály matrik vyčleněné při pořádání archivů far ve státních okresních archivech. Přírůstky jsou postupně evidovány v elektronické databázi a digitalizovány. Sbírka je celkově v dobrém fyzickém stavu, jednotlivé poškozené kusy se postupně a průběžně konzervují. Nedohledáno při GI 2001: i.č. 529, sign. Br IV 24 (rejstřík k matrikám). Zapsáno dne 22. 10. 2002. Nedohledáno při GI 2012: i. č. 8959, i. č. 10841, i. č. 10952, i. č. 9410 (celkem 4 úřední knihy). Zapsáno 30. 12. 2013.
Place of origin:
Slezsko (Schlesien, Śląsk)
Morava východní (Moravia, Eastern)
Morava střední (Moravia, Central)
Morava severní (Moravskoslezský kraj, Severomoravský kraj)
Severomoravský kraj
Storage location:
Opava, Sněmovní • Sněmovní 1
Olomouc

Date and Time: 2021-01-18 03:54:08

Nalezené záznamyComplete records

Erzeugt 2021-01-18 03:54:08
Name des ArchivsBestandsHilfsmittelInventarMatrikelnGrundbücherVereineFotographische DokumenteKarten und PläneUrkundenChronikenSiegelPetschafteVideo/AudioVedutenBibliothekKarteienKlassifikationsausweiseSčítací operátyPlakátyGrafické listy
BücherKap. + Eint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagen
Landesarchiv Opava 1 590980790300 815354 65712 8861 077 0675 7522 023 23817 73958796618 71011 5312 1461 7364 460121 7902401553243890494939 8454 69642 626000010822
Landesarchiv Opava, Zweigstelle Olomouc 899633436258 13519 2306 338780 1993 045563 6144 561722209 0816338813001 1280002810009 55500000000000
SBA Bruntál mit Sitz in Krnov 1 84668660374 426108 88300457172 734003791 6221 4154 2102141 11963077 844158155841480038429 3691 045731400 9595 14387 81449 260264 85860110
SBA Frýdek-Místek 1 73563753958 027103 1220014780 293007 82613 1413 776694108768525109 0011031022810832142618 4932 8782559 96222 274599 30060 155216 40961042
SBA Jeseník 77524817524 44217 5000015978 731002 1335 6541 8081 4311871 09539036 242853180002478 7130555257 9342 77260 65618945 9840040
SBA Karviná 1 48049749364 05240 25700216 001004 21415 78271694615434275958 3419412261113502318 42412234260 30310 837357 4376 70344 8172926380
SBA Nový Jičín 2 01034933772 16452 81200358235 733003 37111 1541 6255552161 30963777 532116110300019458 5494903126 48821 802621 85424 840307 9270027
SBA Olomouc 3 3781 838729110 5761 243 34100591334 68711673 1534 2231011252 0237 3927915 6222 7192 71751019015615614 06300015 732454 7451 777607 984007241 064
SBA Opava 1 92884948755 09468 1650013245 388002 8942 5377522 7274991 90170194 270310305110006611 3604188595 34213 873392 31141 397222 314806860231
SBA Prostějov 1 86469667182 09444 61100208110 7630023 93721 0389214823490849539 0862021831105420202013 1010179393 99822 696835 82628 710195 9241000
SBA Přerov 2 1381 402999126 17821 90000310166 264004 37010 0571 9382772121 27646473 653242233390420232322 0810607402 40823 954772 73937 715405 0970000
SBA Šumperk 1 95960054694 08444 1490026990 525001 3031 4021 706293442 33816120 4543373399380078899 6280944510 23419 980607 3642 249687 1130000
Gesamtsumme21 6029 4156 8051 320 0872 118 62719 2241 857 26611 4493 907 97122 30182654 568105 32034 54113 2946 26523 7214 853603 8355 5184 2694156291 4112429466183 1819 0534 2672 510 254159 0634 790 046252 9952 998 4279048868141 096
Die Gesamtzahl der Einträge2 120 107
Die Gesamtzahl der dig. Beilagen18 945 988