12 records/page
viewed 1 record

FOND

Regional Archives in Opava, Olomouc Branch
Name of fond:
Sbírka matrik Severomoravského kraje
Sign:
Matriky
NAD sheet No.:
165
Date:
1571 - 1949 (1980)
Thematic groups:
Sbírky matrik
Accessibility:
Přístupný
Inventoried:
443.96 m
Processed:
443.96 m
Unprocessed:
0.4 m
Tematický popis:
Sbírka matrik zahrnuje rodné, oddací a úmrtní matriky římskokatolických far z oblasti historického Slezka a přilehlých částí severní, střední a severovýchodní Moravy (Vsetínsko, Novojičínsko, Místecko), od data založení u jednotlivých far do roku 1951. Její součástí jsou také evangelické matriky pro obyvatele luterského a kalvínského vyznání, zaváděné po vydání tolerančního patentu v r. 1781, a civilní matriky tzv. standesamtů, státních matričních institucí v pruském dílu Slezska. Zde jsou k dispozici pro oblast Hlučínska (býv. Ratibořska), připojenou v r. 1920 k Československu. Další součást sbírky tvoří civilní matriky německých matričních úřadů - standesamtů - z let 1939 - 1945. Veřejně přístupné jsou pouze matriční svazky rodných matrik starších 100, oddacích a úmrtních matrik starších 75 let.
Processing Information:
Sbírka matrik je uložena zčásti na opavském (bývalý Ostravský kraj včetně Bruntálska, Jesenicka a Vsetínska), zčásti na olomouckém (bývalý Olomoucký kraj) pracovišti archivu. Obě části sbírky matrik byly uspořádány jednotným systémem na obou pracovištích, a to v letech 1980 - 1983 Pavlem Šrámkem, PhDr. Karlem Müllerem, PhDr. Stanislavem Drkalem a Stanislavem Lapčíkem. Ti rovněž sestavili inventář o 3 svazcích (pro opavskou a olomouckou část sbírky, 1 sv. místního rejstříku). V r. 1991 byly ke sbírce připojeny 3 kartony matričních dokladů, které slouží po zrušení Sbírky matričních dokladů jako ukázka této agendy. V r. 1995 byla stávající sbírka doplněna o sérii matrik a rejstříků německých matričních úřadů - standesamtů - z Těšínska, Šumperska a Olomoucka. Tuto část Sbírky matrik uspořádala v r. 1995 Lucie Šetková. Protože jde o svazky, u nichž podle zákona o matrikách č. 301/2000 Sb. z. nevypršely lhůty k veřejnému nahlížení, slouží posledně jmenovaná pomůcka pouze jako interní, k nahlížení pro správní potřebu. Sbírka matrik byla v r. 1997 doplněna o přírůstky matrik standesamtů z Jesenicka. V r. 1998 bylo k olomoucké části sbírky připojeno 214 nezpracovaných svazků opisů matrik standesamtů (1939 - 1945) z Olomoucka poškozených po povodni 1997. V r. 2001 předaly matriky obecních a městských úřadů další přírůstky rodných, oddacích a úmrtních matrik z let 1656 - 1949 v počtu 1689 svazků (1288 svazků do Opavy a 401 svazků do Olomouce). Tuto část sbírky uspořádaly v l. 2001 - 2002 a inventáře sestavily Ivana Gebauerová (Opavská část) a PhDr. Stanislava Kovářová (Olomoucká část). Veškeré samostatné svazky židovských matrik byly delimitovány do SÚA Praha. V r. 2005 byly k fondu připojeny a do inventáře jako dodatky doplněny 2 svazky matrik nalezené na Římskokatolickém farním úřadu ve Fulneku a předané prostřednictvím Státního okresního archivu Nový Jičín. Další 4 svazky dodatků byly delimitovány v r. 2006 ze Státního okresního archivu ve Vsetíně, kde byly vyčleněny z fondu Farní úřad Lešná a 1 svazek z fondu Farní úřad Rožnov pod Radhoštěm. V r. 2007 byl do sbírky dořazen 1 svazek matriky vedené duchovní správou Jablunkovských šancí delimitovaný z Muzea Těšínska v Českém Těšíně. V r. 2010 byl zaznamenán přírůstek úmrtní matriky (inv. č. 11354, sign. Kr XIII 21) delimitací ze Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnověa přírůstek 3 dalších svazků. V témže roce byly do fondu dořazeny matriky standesamtů delimitované Státním okresním archiv v Bruntále se sídlem v Krnově a Státním okresním archivem v Novém Jičíně. Průběžné přírůstky po skartačním řízení z úřadů měst a obcí jsou zaznamenány souhrnně, vždy pod jedním přírůstkovým číslem. V r. 2011 delimitoval Státní okresní archiv Jeseník nalezené torzo rodné matriky ř. k. fary Hynčice. V r. 2012 získána koupí rodná matrika Československé církve pro Ostravu - Radvanice (opis, 1906 - 1919). V r. 2013 doplněno 10 svazků matrik předaných Římskokatolickou farností Ludgeřovice. V r. 2013 byly Státním okresním archivem Bruntál se sídlem v Krnově delimitováno 8 svazků matrik vyčleněných z fondů farních úřadů (Třemešná, Linhartovy, Mezina, Slezské Rudoltice) a doplněny do sbírky. V r. 2014 byla sbírka doplněna o nejstarší oddací matriku Opavy z let 1601 - 1627 předanou do archivu Římskokatolickoiu farností Panny Marie v Opavě a o index k rodné matrice farnosti Dobrá delimitovaný ze Státního okresního archivu ve Frýdku - Místku, kde byl vyčleněn při pořádání fondu Farní úřad Dobrá (NAD č. 65). V r. 2014 byly ke sbírce připojeny 3 svazky matrik předané Římskokatolickou farností v Dolním Benešově. V r. 2015 byl vyhotoven soupis matrik německých civilních matričních úřadů (tzv. Standesamtů). Při této příležitosti byly 2 knihy správně určeny jako účetní a delimitovány do SOkA Karviná, nalezeny byly také 4 neevidované pomocné knihy (sešity) a 1 složka aktového materiálu, které byly předány do SOkA Nový Jičín a Šumperk. V r. 2015 bylo ze Státního okresního archivu v Přerově převzato 7 svazků vojenských matrik a indexů k matrikám vyčleněných z fondů farních úřadů, 2 vojenské matriky byly převzaty z Archivu města Ostravy. Ze Státního okresního archivu Frýdek-Místek bylo převzato 12 matrik, ze Státního okresního archivu Karviná 4 indexy vyčleněné z fondů farních úřadů. V r. 2017 byl ze SOkA Nový Jičín převzat 1 index k novojičínským matrikám z let 1845-1925. V r. 2018 delimitovány Státním okresním archivem Nový Jičín 4 matriky obce Vrchy. Sbírka je průběžně doplňována o další přírůstky matrik, přebírané do archivu na základě zákona o matrikách z jednotlivých matričních oddělení obcí a měst, a také originály matrik vyčleněné při pořádání archivů far ve státních okresních archivech. Přírůstky jsou postupně evidovány v elektronické databázi a digitalizovány. Sbírka je celkově v dobrém fyzickém stavu, jednotlivé poškozené kusy se postupně a průběžně konzervují. Nedohledáno při GI 2001: i.č. 529, sign. Br IV 24 (rejstřík k matrikám). Zapsáno dne 22. 10. 2002. Nedohledáno při GI 2012: i. č. 8959, i. č. 10841, i. č. 10952, i. č. 9410 (celkem 4 úřední knihy). Zapsáno 30. 12. 2013.
Place of origin:
Slezsko (Schlesien, Śląsk)
Morava východní (Moravia, Eastern)
Morava střední (Moravia, Central)
Morava severní (Moravskoslezský kraj, Severomoravský kraj)
Severomoravský kraj
Storage location:
Opava, Sněmovní • Sněmovní 1
Olomouc

Date and Time: 2021-05-10 03:26:39

Nalezené záznamyComplete records

Erzeugt 2021-05-10 03:26:39
Name des ArchivsBestandsHilfsmittelInventarMatrikelnGrundbücherVereineFotographische DokumenteKarten und PläneUrkundenChronikenSiegelPetschafteVideo/AudioVedutenBibliothekKarteienKlassifikationsausweiseSčítací operátyPlakátyGrafické listy
BücherKap. + Eint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagen
Landesarchiv Opava 1 591981874327 491364 35212 8861 080 1405 7592 025 63917 7395871 28818 89911 5632 2971 7334 510233 77724111563383890514939 9344 696600000501323
Landesarchiv Opava, Zweigstelle Olomouc 899635437258 40522 0296 339786 6533 044563 6444 5617214609 08361 7363 230001 1280002810009 55500000001030
SBA Bruntál mit Sitz in Krnov 1 84668660474 562109 38500457172 734004041 6791 4704 4032141 11968580 494158155841480038429 6141 045855403 2005 14388 33349 260264 85860110
SBA Frýdek-Místek 1 73563754058 039103 1230014780 293007 80913 1413 776695108768525109 0011031022810832142618 5132 8782559 96222 274599 30062 761216 40961042
SBA Jeseník 77524817725 63917 7770015978 731002 1335 7251 8121 4421871 10139236 632853180002478 7360555257 9342 77260 65618945 9840040
SBA Karviná 1 48049749669 60540 32200216 001004 21615 78272395115434275959 8119412261113512318 44812234260 30310 837357 4379 68444 8172926380
SBA Nový Jičín 2 01034933772 16552 88600358235 733003 37211 1591 6267632181 42764278 578120118700020438 5314903126 48821 802621 85428 535308 2530027
SBA Olomouc 3 3801 838729110 5761 253 83700591334 68711673 1534 2231011252 0447 4348015 6402 7192 71751019015615614 06300015 732454 7451 777607 984007241 064
SBA Opava 1 93185348755 10671 5040013245 388002 8982 8777632 7294991 90170394 270310305110006611 4004188595 34213 873392 31141 502222 334806860231
SBA Prostějov 1 86469667284 89145 24100208110 7630025 06322 1489214823490849146 1432021831105420202012 5990179393 99822 913836 73028 710195 9241000
SBA Přerov 2 1381 4031 009126 83726 34400311166 264004 38610 0971 9522772121 27646473 653242233390420232321 2440607402 40823 954772 73937 715404 7900000
SBA Šumperk 1 95960054694 08744 4620026990 525001 3231 4051 706293442 33816721 1713373399381078899 956117945510 23420 523607 3642 249687 1130000
Gesamtsumme21 6089 4236 9081 357 4032 151 26219 2251 866 79311 4563 910 40222 30182656 191107 13534 66713 8657 68326 3544 931619 1705 5224 2884206431 4123432464182 5939 1704 3942 509 869159 8234 791 469262 3822 998 4669098868221 097
Die Gesamtzahl der Einträge2 170 505
Die Gesamtzahl der dig. Beilagen19 012 162