12 records/page
viewed 1 record

FOND

Regional Archives in Opava, Olomouc Branch
Name of fond:
Sbírka matrik Severomoravského kraje
Sign:
Matriky
NAD sheet No.:
165
Date:
1571 - 1949 (1980)
Thematic groups:
Sbírky matrik
Accessibility:
Přístupný
Inventoried:
443.96 m
Processed:
443.96 m
Unprocessed:
0.4 m
Tematický popis:
Sbírka matrik zahrnuje rodné, oddací a úmrtní matriky římskokatolických far z oblasti historického Slezka a přilehlých částí severní, střední a severovýchodní Moravy (Vsetínsko, Novojičínsko, Místecko), od data založení u jednotlivých far do roku 1951. Její součástí jsou také evangelické matriky pro obyvatele luterského a kalvínského vyznání, zaváděné po vydání tolerančního patentu v r. 1781, a civilní matriky tzv. standesamtů, státních matričních institucí v pruském dílu Slezska. Zde jsou k dispozici pro oblast Hlučínska (býv. Ratibořska), připojenou v r. 1920 k Československu. Další součást sbírky tvoří civilní matriky německých matričních úřadů - standesamtů - z let 1939 - 1945. Veřejně přístupné jsou pouze matriční svazky rodných matrik starších 100, oddacích a úmrtních matrik starších 75 let.
Processing Information:
Sbírka matrik je uložena zčásti na opavském (bývalý Ostravský kraj včetně Bruntálska, Jesenicka a Vsetínska), zčásti na olomouckém (bývalý Olomoucký kraj) pracovišti archivu. Obě části sbírky matrik byly uspořádány jednotným systémem na obou pracovištích, a to v letech 1980 - 1983 Pavlem Šrámkem, PhDr. Karlem Müllerem, PhDr. Stanislavem Drkalem a Stanislavem Lapčíkem. Ti rovněž sestavili inventář o 3 svazcích (pro opavskou a olomouckou část sbírky, 1 sv. místního rejstříku). V r. 1991 byly ke sbírce připojeny 3 kartony matričních dokladů, které slouží po zrušení Sbírky matričních dokladů jako ukázka této agendy. V r. 1995 byla stávající sbírka doplněna o sérii matrik a rejstříků německých matričních úřadů - standesamtů - z Těšínska, Šumperska a Olomoucka. Tuto část Sbírky matrik uspořádala v r. 1995 Lucie Šetková. Protože jde o svazky, u nichž podle zákona o matrikách č. 301/2000 Sb. z. nevypršely lhůty k veřejnému nahlížení, slouží posledně jmenovaná pomůcka pouze jako interní, k nahlížení pro správní potřebu. Sbírka matrik byla v r. 1997 doplněna o přírůstky matrik standesamtů z Jesenicka. V r. 1998 bylo k olomoucké části sbírky připojeno 214 nezpracovaných svazků opisů matrik standesamtů (1939 - 1945) z Olomoucka poškozených po povodni 1997. V r. 2001 předaly matriky obecních a městských úřadů další přírůstky rodných, oddacích a úmrtních matrik z let 1656 - 1949 v počtu 1689 svazků (1288 svazků do Opavy a 401 svazků do Olomouce). Tuto část sbírky uspořádaly v l. 2001 - 2002 a inventáře sestavily Ivana Gebauerová (Opavská část) a PhDr. Stanislava Kovářová (Olomoucká část). Veškeré samostatné svazky židovských matrik byly delimitovány do SÚA Praha. V r. 2005 byly k fondu připojeny a do inventáře jako dodatky doplněny 2 svazky matrik nalezené na Římskokatolickém farním úřadu ve Fulneku a předané prostřednictvím Státního okresního archivu Nový Jičín. Další 4 svazky dodatků byly delimitovány v r. 2006 ze Státního okresního archivu ve Vsetíně, kde byly vyčleněny z fondu Farní úřad Lešná a 1 svazek z fondu Farní úřad Rožnov pod Radhoštěm. V r. 2007 byl do sbírky dořazen 1 svazek matriky vedené duchovní správou Jablunkovských šancí delimitovaný z Muzea Těšínska v Českém Těšíně. V r. 2010 byl zaznamenán přírůstek úmrtní matriky (inv. č. 11354, sign. Kr XIII 21) delimitací ze Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnověa přírůstek 3 dalších svazků. V témže roce byly do fondu dořazeny matriky standesamtů delimitované Státním okresním archiv v Bruntále se sídlem v Krnově a Státním okresním archivem v Novém Jičíně. Průběžné přírůstky po skartačním řízení z úřadů měst a obcí jsou zaznamenány souhrnně, vždy pod jedním přírůstkovým číslem. V r. 2011 delimitoval Státní okresní archiv Jeseník nalezené torzo rodné matriky ř. k. fary Hynčice. V r. 2012 získána koupí rodná matrika Československé církve pro Ostravu - Radvanice (opis, 1906 - 1919). V r. 2013 doplněno 10 svazků matrik předaných Římskokatolickou farností Ludgeřovice. V r. 2013 byly Státním okresním archivem Bruntál se sídlem v Krnově delimitováno 8 svazků matrik vyčleněných z fondů farních úřadů (Třemešná, Linhartovy, Mezina, Slezské Rudoltice) a doplněny do sbírky. V r. 2014 byla sbírka doplněna o nejstarší oddací matriku Opavy z let 1601 - 1627 předanou do archivu Římskokatolickoiu farností Panny Marie v Opavě a o index k rodné matrice farnosti Dobrá delimitovaný ze Státního okresního archivu ve Frýdku - Místku, kde byl vyčleněn při pořádání fondu Farní úřad Dobrá (NAD č. 65). V r. 2014 byly ke sbírce připojeny 3 svazky matrik předané Římskokatolickou farností v Dolním Benešově. V r. 2015 byl vyhotoven soupis matrik německých civilních matričních úřadů (tzv. Standesamtů). Při této příležitosti byly 2 knihy správně určeny jako účetní a delimitovány do SOkA Karviná, nalezeny byly také 4 neevidované pomocné knihy (sešity) a 1 složka aktového materiálu, které byly předány do SOkA Nový Jičín a Šumperk. V r. 2015 bylo ze Státního okresního archivu v Přerově převzato 7 svazků vojenských matrik a indexů k matrikám vyčleněných z fondů farních úřadů, 2 vojenské matriky byly převzaty z Archivu města Ostravy. Ze Státního okresního archivu Frýdek-Místek bylo převzato 12 matrik, ze Státního okresního archivu Karviná 4 indexy vyčleněné z fondů farních úřadů. V r. 2017 byl ze SOkA Nový Jičín převzat 1 index k novojičínským matrikám z let 1845-1925. V r. 2018 delimitovány Státním okresním archivem Nový Jičín 4 matriky obce Vrchy. Sbírka je průběžně doplňována o další přírůstky matrik, přebírané do archivu na základě zákona o matrikách z jednotlivých matričních oddělení obcí a měst, a také originály matrik vyčleněné při pořádání archivů far ve státních okresních archivech. Přírůstky jsou postupně evidovány v elektronické databázi a digitalizovány. Sbírka je celkově v dobrém fyzickém stavu, jednotlivé poškozené kusy se postupně a průběžně konzervují. Nedohledáno při GI 2001: i.č. 529, sign. Br IV 24 (rejstřík k matrikám). Zapsáno dne 22. 10. 2002. Nedohledáno při GI 2012: i. č. 8959, i. č. 10841, i. č. 10952, i. č. 9410 (celkem 4 úřední knihy). Zapsáno 30. 12. 2013.
Place of origin:
Slezsko (Schlesien, Śląsk)
Morava východní (Moravia, Eastern)
Morava střední (Moravia, Central)
Morava severní (Moravskoslezský kraj, Severomoravský kraj)
Severomoravský kraj
Storage location:
Opava, Sněmovní • Sněmovní 1
Olomouc

Date and Time: 2021-10-18 05:02:10

Nalezené záznamyComplete records

Erzeugt 2021-10-18 05:02:10
Name des ArchivsBestandsHilfsmittelInventarMatrikelnGrundbücherVereineFotographische DokumenteKarten und PläneUrkundenChronikenSiegelPetschafteVideo/AudioVedutenBibliothekKarteienKlassifikationsausweiseSčítací operátyPlakátyGrafické listy
BücherKap. + Eint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagen
Landesarchiv Opava 1 591981880327 991365 15212 8881 085 3215 8052 042 33217 7395872 86918 89911 6792 4011 7474 514434 17824111563383890514940 0984 6966000001501423
Landesarchiv Opava, Zweigstelle Olomouc 899635436252 52228 9406 339788 2263 045563 6444 5617215109 0971371 7383 230001 1280002810609 55500000001030
SBA Bruntál mit Sitz in Krnov 1 84669160975 384114 10200457172 734004531 9581 6854 9112141 11970384 049158155841480038429 7481 0451 055403 2005 17288 38649 260264 85860150
SBA Frýdek-Místek 1 73563754058 039103 1230014780 293007 82413 1413 802731108768526109 0751031022810832142618 0202 8782559 96222 274599 30062 761216 41066042
SBA Jeseník 77524818025 75217 7770015978 731002 1346 0291 8141 4421871 10139636 909853180002478 7540588271 3772 77260 65618945 9840040
SBA Karviná 1 48349849769 62040 38500216 001004 22515 96672595115434278262 4739412261113512318 30812236262 44410 837357 43712 10344 869396396380
SBA Nový Jičín 2 01034933772 16552 78700358235 733003 50012 1531 6268672211 42764979 406121119800020438 5374911126 48821 802621 85430 659308 0760037
SBA Olomouc 3 3801 838731110 6691 254 02000591334 68711673 1564 2231031252 0727 8118115 6402 7192 71751019015615614 06300015 732454 7451 777607 984207241 064
SBA Opava 1 93185349355 97772 0290013245 388002 9283 7147722 7364991 90188794 683310305110006611 4684188595 34213 873392 31141 703222 333807861231
SBA Prostějov 1 86469668299 04645 24100229110 7630025 38122 1489314823490848852 1342021831105420202012 4410179393 99822 913840 67328 710195 9241000
SBA Přerov 2 1381 4101 017127 70531 13400310166 264004 38610 0971 9702772121 27647975 475242233390420232320 1440607402 40823 954772 73937 715404 796147000
SBA Šumperk 1 95960054694 35244 6630026990 525001 7662 0051 706293442 33820130 27733733993840788910 189117945510 26020 576607 3642 249687 1131100
Gesamtsumme21 6119 4366 9481 369 2222 169 35319 2271 873 54711 5233 927 09522 30182658 773110 33335 07214 7557 73026 7355 235644 2995 5234 2894216431 4153438464181 3259 1704 6372 525 479159 9054 795 465267 1262 998 3471 4421 2588281 097
Die Gesamtzahl der Einträge2 190 138
Die Gesamtzahl der dig. Beilagen19 103 158