12 records/page
viewed 1 record

FOND

Regional Archives in Opava, Olomouc Branch
Name of fond:
Sbírka matrik Severomoravského kraje
Sign:
Matriky
NAD sheet No.:
165
Date:
1571 - 1949 (1980)
Thematic groups:
Sbírky matrik
Accessibility:
Přístupný
Inventoried:
443.96 m
Processed:
443.96 m
Unprocessed:
0.4 m
Tematický popis:
Sbírka matrik zahrnuje rodné, oddací a úmrtní matriky římskokatolických far z oblasti historického Slezka a přilehlých částí severní, střední a severovýchodní Moravy (Vsetínsko, Novojičínsko, Místecko), od data založení u jednotlivých far do roku 1951. Její součástí jsou také evangelické matriky pro obyvatele luterského a kalvínského vyznání, zaváděné po vydání tolerančního patentu v r. 1781, a civilní matriky tzv. standesamtů, státních matričních institucí v pruském dílu Slezska. Zde jsou k dispozici pro oblast Hlučínska (býv. Ratibořska), připojenou v r. 1920 k Československu. Další součást sbírky tvoří civilní matriky německých matričních úřadů - standesamtů - z let 1939 - 1945. Veřejně přístupné jsou pouze matriční svazky rodných matrik starších 100, oddacích a úmrtních matrik starších 75 let.
Processing Information:
Sbírka matrik je uložena zčásti na opavském (bývalý Ostravský kraj včetně Bruntálska, Jesenicka a Vsetínska), zčásti na olomouckém (bývalý Olomoucký kraj) pracovišti archivu. Obě části sbírky matrik byly uspořádány jednotným systémem na obou pracovištích, a to v letech 1980 - 1983 Pavlem Šrámkem, PhDr. Karlem Müllerem, PhDr. Stanislavem Drkalem a Stanislavem Lapčíkem. Ti rovněž sestavili inventář o 3 svazcích (pro opavskou a olomouckou část sbírky, 1 sv. místního rejstříku). V r. 1991 byly ke sbírce připojeny 3 kartony matričních dokladů, které slouží po zrušení Sbírky matričních dokladů jako ukázka této agendy. V r. 1995 byla stávající sbírka doplněna o sérii matrik a rejstříků německých matričních úřadů - standesamtů - z Těšínska, Šumperska a Olomoucka. Tuto část Sbírky matrik uspořádala v r. 1995 Lucie Šetková. Protože jde o svazky, u nichž podle zákona o matrikách č. 301/2000 Sb. z. nevypršely lhůty k veřejnému nahlížení, slouží posledně jmenovaná pomůcka pouze jako interní, k nahlížení pro správní potřebu. Sbírka matrik byla v r. 1997 doplněna o přírůstky matrik standesamtů z Jesenicka. V r. 1998 bylo k olomoucké části sbírky připojeno 214 nezpracovaných svazků opisů matrik standesamtů (1939 - 1945) z Olomoucka poškozených po povodni 1997. V r. 2001 předaly matriky obecních a městských úřadů další přírůstky rodných, oddacích a úmrtních matrik z let 1656 - 1949 v počtu 1689 svazků (1288 svazků do Opavy a 401 svazků do Olomouce). Tuto část sbírky uspořádaly v l. 2001 - 2002 a inventáře sestavily Ivana Gebauerová (Opavská část) a PhDr. Stanislava Kovářová (Olomoucká část). Veškeré samostatné svazky židovských matrik byly delimitovány do SÚA Praha. V r. 2005 byly k fondu připojeny a do inventáře jako dodatky doplněny 2 svazky matrik nalezené na Římskokatolickém farním úřadu ve Fulneku a předané prostřednictvím Státního okresního archivu Nový Jičín. Další 4 svazky dodatků byly delimitovány v r. 2006 ze Státního okresního archivu ve Vsetíně, kde byly vyčleněny z fondu Farní úřad Lešná a 1 svazek z fondu Farní úřad Rožnov pod Radhoštěm. V r. 2007 byl do sbírky dořazen 1 svazek matriky vedené duchovní správou Jablunkovských šancí delimitovaný z Muzea Těšínska v Českém Těšíně. V r. 2010 byl zaznamenán přírůstek úmrtní matriky (inv. č. 11354, sign. Kr XIII 21) delimitací ze Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnověa přírůstek 3 dalších svazků. V témže roce byly do fondu dořazeny matriky standesamtů delimitované Státním okresním archiv v Bruntále se sídlem v Krnově a Státním okresním archivem v Novém Jičíně. Průběžné přírůstky po skartačním řízení z úřadů měst a obcí jsou zaznamenány souhrnně, vždy pod jedním přírůstkovým číslem. V r. 2011 delimitoval Státní okresní archiv Jeseník nalezené torzo rodné matriky ř. k. fary Hynčice. V r. 2012 získána koupí rodná matrika Československé církve pro Ostravu - Radvanice (opis, 1906 - 1919). V r. 2013 doplněno 10 svazků matrik předaných Římskokatolickou farností Ludgeřovice. V r. 2013 byly Státním okresním archivem Bruntál se sídlem v Krnově delimitováno 8 svazků matrik vyčleněných z fondů farních úřadů (Třemešná, Linhartovy, Mezina, Slezské Rudoltice) a doplněny do sbírky. V r. 2014 byla sbírka doplněna o nejstarší oddací matriku Opavy z let 1601 - 1627 předanou do archivu Římskokatolickoiu farností Panny Marie v Opavě a o index k rodné matrice farnosti Dobrá delimitovaný ze Státního okresního archivu ve Frýdku - Místku, kde byl vyčleněn při pořádání fondu Farní úřad Dobrá (NAD č. 65). V r. 2014 byly ke sbírce připojeny 3 svazky matrik předané Římskokatolickou farností v Dolním Benešově. V r. 2015 byl vyhotoven soupis matrik německých civilních matričních úřadů (tzv. Standesamtů). Při této příležitosti byly 2 knihy správně určeny jako účetní a delimitovány do SOkA Karviná, nalezeny byly také 4 neevidované pomocné knihy (sešity) a 1 složka aktového materiálu, které byly předány do SOkA Nový Jičín a Šumperk. V r. 2015 bylo ze Státního okresního archivu v Přerově převzato 7 svazků vojenských matrik a indexů k matrikám vyčleněných z fondů farních úřadů, 2 vojenské matriky byly převzaty z Archivu města Ostravy. Ze Státního okresního archivu Frýdek-Místek bylo převzato 12 matrik, ze Státního okresního archivu Karviná 4 indexy vyčleněné z fondů farních úřadů. V r. 2017 byl ze SOkA Nový Jičín převzat 1 index k novojičínským matrikám z let 1845-1925. V r. 2018 delimitovány Státním okresním archivem Nový Jičín 4 matriky obce Vrchy. Sbírka je průběžně doplňována o další přírůstky matrik, přebírané do archivu na základě zákona o matrikách z jednotlivých matričních oddělení obcí a měst, a také originály matrik vyčleněné při pořádání archivů far ve státních okresních archivech. Přírůstky jsou postupně evidovány v elektronické databázi a digitalizovány. Sbírka je celkově v dobrém fyzickém stavu, jednotlivé poškozené kusy se postupně a průběžně konzervují. Nedohledáno při GI 2001: i.č. 529, sign. Br IV 24 (rejstřík k matrikám). Zapsáno dne 22. 10. 2002. Nedohledáno při GI 2012: i. č. 8959, i. č. 10841, i. č. 10952, i. č. 9410 (celkem 4 úřední knihy). Zapsáno 30. 12. 2013.
Place of origin:
Slezsko (Schlesien, Śląsk)
Morava východní (Moravia, Eastern)
Morava střední (Moravia, Central)
Morava severní (Moravskoslezský kraj, Severomoravský kraj)
Severomoravský kraj
Storage location:
Opava, Sněmovní • Sněmovní 1
Olomouc

Date and Time: 2021-07-26 03:07:02

Nalezené záznamyComplete records

Erzeugt 2021-07-26 03:07:02
Name des ArchivsBestandsHilfsmittelInventarMatrikelnGrundbücherVereineFotographische DokumenteKarten und PläneUrkundenChronikenSiegelPetschafteVideo/AudioVedutenBibliothekKarteienKlassifikationsausweiseSčítací operátyPlakátyGrafické listy
BücherKap. + Eint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagenEint.dig.beilagen
Landesarchiv Opava 1 591981879328 753366 05212 8881 081 8665 7592 025 63917 7395872 83318 89911 7052 3781 7354 510434 17824111573383890514939 9344 6966000001501423
Landesarchiv Opava, Zweigstelle Olomouc 899635437258 40540 8496 339787 3523 045563 6444 5617215009 0841181 7363 230001 1280002810009 55500000001030
SBA Bruntál mit Sitz in Krnov 1 84668960774 694109 90500457172 734004301 7011 5854 6762141 11968681 637158155841480038429 7121 045856403 2005 14488 40049 260264 85860110
SBA Frýdek-Místek 1 73563754058 039103 1230014780 293007 80113 1413 790731108768526109 0751031022810832142618 5132 8782559 96222 274599 30062 761216 41066042
SBA Jeseník 77524817925 72517 7770015978 731002 1336 0291 8121 4411871 10139236 632853180002478 7540588257 9342 77260 65618945 9840040
SBA Karviná 1 48249849769 62040 38500216 001004 21815 93372495115434276060 7529412261113512318 45412236261 89610 837357 43711 38544 867396396380
SBA Nový Jičín 2 01034933772 16552 78200358235 733003 38211 9471 6268242181 42764678 798121119700020438 5384903126 48821 802621 85429 881308 2550027
SBA Olomouc 3 3801 838730110 0531 254 02000591334 68711673 1564 2231011252 0727 8118015 6402 7192 71751019015615614 06300015 732454 7451 777607 984207241 064
SBA Opava 1 93185348955 46272 0290013245 388002 9103 1217702 7374991 90180994 270310305110006611 4444188595 34213 873392 31141 608222 329806860231
SBA Prostějov 1 86469667998 88845 24100208110 7630025 13822 1489214823490848851 9192021831105420202012 5690179393 99822 913840 67328 710195 9241000
SBA Přerov 2 1381 4031 009127 14129 84300310166 264004 38610 0971 9522772121 27646473 653242233390420232320 3550607402 40823 954772 73937 715404 7960000
SBA Šumperk 1 95960054694 08744 4620026990 525001 3251 5001 706293442 33819830 36133733993820788910 042117945510 23420 523607 3642 249687 1130000
Gesamtsumme21 6109 4276 9291 373 0322 176 46819 2271 869 21811 4563 910 40222 30182657 862108 73934 94714 4357 71326 7315 092636 9155 5234 2894216431 4133432464181 9339 1704 4302 511 462159 8244 795 479265 5352 998 5201 2931 2568231 097
Die Gesamtzahl der Einträge2 191 223
Die Gesamtzahl der dig. Beilagen19 066 117