Help

PROHLÍŽECÍ MODUL (Zoomify): NÁPOVĚDA


PROHLÍŽECÍ MODUL je speciálním režimem pro práci s veškerými skeny. Je dostupný při jakémkoliv prokliku na digitalizované přílohy záznamů, jež jsou ve formátu JPG. Tento modul je postaven na technologii Zoomify a zobrazuje se vždy v novém okně (záložce) webového prohlížeče.
V tomto prostředí je možné listovat mezi náhledy jednotlivých obrázků (pokud je jich k danému záznamu připojeno více...), plynule zvětšovat / zmenšovat zobrazení snímku až na detaily, pohybovat se libovolně po celé jeho ploše, popřípadě si zafixovat míru zvětšení pro komfortní prohlížení např. jednotlivých stránek matrik, pozemkových knih, kronik apod.
Pouze v PROHLÍŽECÍM MODULU je rovněž možné získat PŘÍMÝ ODKAZ NA SKEN (tzv. Permalink), případně si zvolený snímek také ULOŽIT (pokud je to u dané archiválie umožněno).

Základní prvky ovládání
Pro základní manipulaci s obrázky použijte jednoduchý klik myši na obrázek pro zvětšení zobrazení, dvojitý klik myši pro oddálení, klikněte a táhněte myší pro posun obrázku.

ZKRATKY:
● ALT + klik + tažení myší = vymezení oblasti pro zvětšení
● ALT + klik = úplné přiblížení
● ALT + dvojitý klik = úplné oddálení
● ALT + klik na tlačítko reset = návrat k předchozímu zobrazení
(ALT = klávesa Option na počítačích Mac)

○ Kliknutí nebo přetažení myší můžete aplikovat rovněž na navigátoru s miniaturou obrázku.
○ Pro manipulaci s obrázkem použijte nástrojovou lištu v dolní části obrazovky. Pokud používáte myš: ponechte ji na okamžik nad příslušnou ikonou - zobrazí se vám pak krátká nápověda.

KLÁVESOVÉ ZKRATKY:
● A nebo Shift = přiblížení
● Z nebo Ctrl = oddálení
● Šipky = posouvání obrázku
● Mezerník = přepnutí do zvětšení na celou obrazovku
● Esc = obnovení původního zobrazení nebo ukončení zobrazení na celou obrazovku
● ALT+L = zobrazení / skrytí ovládacích prvků nebo popisků
● ALT+ klik na tlačítko Minimalizovat = stejná funkce jako ALT+LDalší příklady zobrazení digitalizovaných příloh v PROHLÍŽECÍM MODULU:
Obrázek 1: Přímý odkaz na sken (tzv. Permalink) = http://digi.archives.cz/da/permalink?xid=59928CB47EF111E1A3C4F04DA234000E&scan=5
Obrázek 2: Přímý odkaz na sken (tzv. Permalink) = http://digi.archives.cz/da/permalink?xid=7385CCC46DDD11E1B6270003FF3BDF6F&scan=3


PROHLÍŽECÍ MODUL poskytuje rovněž dvě zásadní funkce: ULOŽENÍ SKENU a PŘÍMÝ ODKAZ NA SKEN:

Obrázek 1: Příklad ULOŽENÍ SKENU = Tlačítko ULOŽIT je v prohlížecím modulu dostupné pouze tehdy, pokud je možné dotyčný materiál stahovat s ohledem na autorský zákon a jiná omezení dané archiválie! Skeny lze stahovat pouze JEDNOTLIVĚ, nikoliv po sadách.
Obrázek 2: Příklad uložení PŘÍMÉHO ODKAZU NA SKEN = Tlačítko PŘÍMÝ ODKAZ NA SKEN je v prohlížecím modulu dostupné VŽDY a umožňuje tak kdykoliv získat trvale platný odkaz (tzv. Permalink) na jakýkoliv prohlížený snímek.


M

Direct link to scan

Clicking on the URL field to mark text. Then press Ctrl + C to copy it to the clipboard and can be used as needed as permanently valid URL link to scan.

Notice